بسمه تعالي

 فصل اول - كليات و اهداف:

ماده 1

نام سازمان مردم‌نهاد مورد نظر، انجمن اندیشه و قلم آینده است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار "انجمن" ناميده مي‌شود.

ماده 2

نوع فعاليت: فعاليت‌هاي مؤسسه فرهنگی، علمی، تخصصی، پژوهشی و اجتماعی می‌باشد همچنین کلیه فعالیت‌های مؤسسه، غيرسياسي و غيرانتفاعي غيردولتي بوده و در موضوع با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.

ماده 3

محدوده فعاليت مؤسسه در سطح ملی است.

ماده 4

محل: مركز اصلي مؤسسه در استان: - به نشاني: تهران، خیابان دکتر علی شریعتی، خیابان خواجه نصیر طوسی، کوچه شهید محمد مفیدی، پلاک 1، مجتمع مفید، طبقه چهارم، واحد 17، کد پستی: 1611663141 واقع است و در صورت لزوم مي‌تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه، برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفتر نمايندگي ايجاد نمايد.

ماده 5

تابعیت:
مؤسسه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌دارند.

ماده 6

مدت فعاليت مؤسسه از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود مي‌باشد.

ماده 7

هیأت مؤسس مؤسسه اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده‌اند و بعد از تأسيس تحت عنوان مؤسس مسئوليتي نخواهند داشت.

ماده 8

اهداف مؤسسه عبارتند از:

الف: كليات

توانمندسازی نیروهای آرمانگرای حوزوی و دانشگاهی و رسانه‌ای برای افزایش اثرگذاری در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی توسعه و تعمیق فرهنگ تفکر، تضارب آرا و گفت‌وگو در میان اعضا و جامعه پرداختن به موضوعات کاربردی عرصه‌های مختلف فکری، فرهنگی و ارائه راهکار ارتقا دانش و بینش اعضا جهت ورود به مسائل فکری- عمق بخشیدن به فضای فکری حاکم بر رسانه‌ها- برقراری پل ارتباطی میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی با رسانه‌ها به منظور شکستن انحصار فکری و اندیشه‌ای

ب: روش اجراي هدف

برگزاری همایش و نشست‌های علمی، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، تولید کتاب، نشریه، جزوه و ... راه‌اندازی سایت، برگزاری اردوهای آموزشی و ...  . موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی به معنای اجازه فعالیت درخصوص مواردی که نیاز کسب مجوز از دستگاه‌های خاص می‌باشد، نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص می‌باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.

ماده 9

شرايط عضویت: 1- تابعیت ایرانی 2- حداقل سن 18 سال 3- پذیرش اساسنامه 4- موافقت هیأت مدیره 5-پرداخت حق عضویت

انواع عضويت:

رسمی: عبارت است از افرادی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رأی و کاندیداتوری می‌باشند.

غیررسمی: عبارت است از افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می‌توانند در پیشبرد اهداف مثمرثمر واقع شوند. ایشان فاقد حق رأی و کاندیداتوری می‌باشند.

فصل دوم: ساختار

ماده 10

اركان مؤسسه عبـارتنـد از: 1- مجمـع عمـومـي 2- هیأت مـديـره 3- بازرس.

ماده 11

مجمع عمومي مؤسس همان هیأت مؤسس بوده و وظايف ذيل را داراست:

1- انجام اقدامات اوليه براي تأسيس؛

2- تهيه طرح اساسنامه و تصويب آن؛

3- انتخاب اولين مديران و بازرسان مؤسسه.

تبصره 1: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس در بار اول، با حضور نصف بعلاوه يك اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اكثريت لازم، در بار دوم با حضور يك‌سوم اعضا رسميت خواهد يافت.

تبصره 2: تصميمات مجمع عمومي مؤسس با اكثريت دوسوم آرای حاضرين با تأييد مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي مي‌شود.

ماده 12

مجمع عمومي عادي:

مجمع عمومي متشكل از كليه اعضا مي‌باشد و عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري است كه به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌گردد.

ماده 13

مجمع عمومي عادي سالانه در شهریورماه تشكيل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه يك اعضا در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود.

تبصره 1: اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به علاوه يك آرای حاضرين در جلسه رسمي مجمع مي‌باشد مگر درخصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه با رأي اكثريت نسبي خواهد بود. در صورتي كه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 (ده) روز تشكيل و با هر تعداد از اعضاي حاضر، جلسه رسميت خواهد یافت.

تبصره 2: مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضاي هیأت مديـــره يا بازرس‌(ها) يا به درخواست يك‌پنجم اعضا - در صورتي كه هیأت مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبني بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننمايد - تشكيل می‌گردد.

تبصره 3: دعوت براي مجمع عمومي عادي از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع و با دعوت كتبي صورت مي‌پذيرد.

تبصره 4: روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌ها، روزنامه جمهوری اسلامی مي‌باشد.

ماده 14

وظايف مجمع عموميعادي:

1- انتخاب اعضاي هیأت مديره و بازرسان (اصلي و علی‌البدل)؛

2- استماع و رسيدگي به گزارش هیأت مديره و بازرس(ها)؛

3- تعيين خط مشي كلي انجمن؛

4- بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هیأت مديره؛

5- تصويب ترازنامه و بودجه مؤسسه؛

6- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌ها و دعوتنامه‌ها؛

7- عزل اعضاي هیأت مديره و بازرسان؛

8- تعيين حق عضويت؛

9- تصويب انتشار نشريه.

ماده 15

مجمع عمومي فوق‌العاده:

 مجمع عمومي فوق‌العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:

1-    با درخواست اكثريت اعضاي هیأت مديره يا بازرس؛

2-     با درخواست يك پنجم اعضا در صورتي كه هیأت مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبني بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننمايد.

تبصره 1 اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده بار اول همان شرايط مجمع عمومي عادي مي‌باشد و در بار دوم با حضور بيش از يك سوم اعضا كه حق رأي دارند تشكيل مي‌گردد.

تبصره 2 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده با آراي دوسوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 16

وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده:

1- تصويب تغييرات اساسنامه؛

2- بررسي و تصويب يا رد انحلال؛

3- تغيير در ميزان سرمايه؛

4- انحلال قبل از موعد؛

5- هرگونه تغيير در ماهيت.

ماده 17

مجامع عمومي توسط هیأت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.

تبصره 1: اعضاي هیأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هیأت مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد.

تبصره 2: رئيس هیأت مديره، رئيس هیأت رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينكه موضوع عزل يا انتخاب هیأت مديره باشد.

تبصره 3: مجامع عمومي عادي، عادي فوق‌العاده و فوق‌العاده با نظارت وزارت كشور برگزار مي‌شود.

ماده 18

هیأت مديره:

مؤسسه داراي هیأت مديره‌اي مركب از نفر 5 عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.

تبصره 1- جلسات هیأت مديره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرای حاضرين معتبر خواهد بود.

تبصره 2 شركت اعضاي هیأت مديره در جلسات ضروري‌ست و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب در طول سال در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

تبصره 3 دعوت از اعضاي هیأت مديره مي‌بايست حداقل 3روز قبل از تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام پذيرد.

ماده 19

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هیأت مديره يا بازرس، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده هیأت مديره يا بازرسي به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

در صورتي كه تعداد هیأت مديره يا بازرســي به هر دليل كمتر از تعداد اعضای اصلي شود و ورود اعضا علی‌البدل نيز موجب تكميل آن نشود، انتخابات مجدد مجمع عمومي حسب مورد به صورت عادي يا به صورت فوق‌العاده در مهلت قانوني جهت تكميل تعداد باقيمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده 20

هیأت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل ماهي2 بار تشكيل مي‌گردد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.
تبصره: نحوه تشكيل جلسه فوق‌العاده به موجب آیين‌نامه داخلي است كه به تصويب هیأت مديره خواهد رسيد.

ماده 21

اعضاي هیأت مديره در اولين جلسه‌اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي‌دهند از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختيارات آنها را اساسنامه يا آيين‌نامه‌‌اي كه به تصويب مجمع عمومي اعضا خواهد رسيد مشخص مي‌نمايد.

تبصره 1- هیأت مديره موظف است پس از تعيين سمت‌ها، حداكثر تا يك هفته از بين خود يا خارج، يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين كند.

تبصره 2- مديرعامل نمي‌تواند در عين حال رئيس هیأت مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم اعضاي مجمع عمومي.

تبصره 3- هیأت مديره در هر موقع مي‌تواند افراد فوق‌الذكر را از سمت‌هاي مذكور عزل كند.

تبصره 4- هیأت مديره در صورت لزوم مي‌تواند سمت‌هاي ديگري براي ساير اعضای هیأت مديره تعريف نمايد.

ماده 22

هیأت مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای هیأت مديره براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.

ماده 23

هیأت مديره نماينده قانوني مؤسسه بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل مي‌باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول، رسيدگي به حساب‌ها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي، افتتاح حساب در بانك‌ها طي انجام تشريفات قانوني، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه براساس اساسنامه به هیأت مديره واگذار گرديده. به طور كلي هیأت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي‌باشد پس از تصويب مجمع به نام مؤسسه انجام دهد.

همچنين هیأت مديره موظف است 3 ماه قبل از پايان تصدي خود، از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هیأت مديره و بازرس جديد دعوت نمايد. هیأت مديره قبل از درج آگهي در روزنامـــه كثيرالانتشار بايد دستور كار مجمع عمومي، زمان و مكان برگزاري و فهرست اسامي اعضا را به تأييد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

 تبصره 1 جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي اعضا است، هیأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي‌باشد.

تبصره 2- هیأت مديره پس از تصويب مي‌تواند در انجام معاملات و يا پرداخت هزينه‌هاي جاري مؤسسه تا مبلغ 100000000 (صدمیلیون) ريال بدون تصويب مجمع عمومي رأساً اقدام نمايد.

ماده 24

مؤسسه داراي یک نفر بازرس اصلي و یک نفر بازرس علي‌البدل مي‌باشد كه در مجمع عمومي عادي با رأي كتبي و براي مدت يكسال انتخاب مي‌گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 25

اشخاص ذيل نمي‌توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:

1. كساني كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كلاً و يا بعضاً محروم شده باشند؛

2. مديران و مديرعامل مؤسسه؛

3. اقرباي سببي و نسبي مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

4. همسر اشخاص مذكور در بند 2 .

ماده 26

وظايف بازرس به شرح ذيل است:

1.     بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي؛

2.     مطالعه گزارش سالانه هیأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي؛

3.      گزارش هرگونه تخلف هیأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي؛

4.     اظهارنظر كتبي درباره صحت صورت دارايي، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه هیأت مديره و مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته‌اند؛

5.     ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس مي‌تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هیأت مديره شركت نمايد.

ماده 27

بازرس مي‌تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات مؤسسه انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومي را بنماید.

ماده 28

هیأت مديره و بازرسان تا زماني كه جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده‌اند در مسئوليت خود باقي خواهند بود.

ماده 29

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي مؤسسه است و در حدود اختياراتي كه از طرف هیأت مديره و اساسنامه به وي تفويض مي‌گردد نماينده محسوب شده و از طرف مؤسسه حق امضا دارد.

تبصره 1: عزل مديرعامل از اختيارات هیأت مديره مي‌باشد كه بايد مستند و مدلل باشد.

تبصره 2: دوره تصدي مديرعامل از مدت مسئوليت هیأت مديره بيشتر نخواهد بود وليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي‌باشد. مديرعامل در صورت انقضا مدت تصدي موظف است تا تعيين جانشين، وظايف محوله را انجام دهد.

تبصره 3: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مديرعامل و خزانه‌دار و در غياب خزانه‌دار با امضاي رئيس هیأت مديره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

ماده 30

مديرعامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هیأت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليت‌هاي ذيل مي‌باشد:

1- نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي؛

2- استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هیأت مديره؛

3- نگهداري دارايي، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر مؤسسه؛

4- اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب هیأت مديره به وي تفويض شده باشد؛

5- ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش، بهبود و هماهنگي در فعاليت‌هاي مؤسسه به هیأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي؛

6- تهيه پيش‌نويس ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هیأت مديره و ارسال به مجمع عمومي؛

7- تهيه پيش‌نويس آئين‌نامه‌هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم‌گيري در هیأت مديره؛

8- نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب، نمايندگي‌ها و دفاتر پس از طي مراحل قانوني؛

9- پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده با ذكر علل موجه براي تصويب به هیأت مديره؛

10- انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مديرعامل محول شده يا بشود.

ماده 31

حقوق و مزاياي مديرعامل بوسيله هیأت مديره تعيين مي‌شود.

در صورتي كه مديرعامل از اعضاي هیأت مديره نباشد بدون داشتن حق رأي مي‌تواند در جلسات هیأت مديره شركت نمايد.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 32

بودجه مؤسسه از طريق ذيل تأمين مي‌شود:

الف) هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.

ب) وقف و حبس.

پ) وجوه حاصل از فعاليت‌هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آئين‌نامه.

ت) حق عضويت در سازمان.

ماده 33

مؤسسه مكلف است درآمد و هزينه‌ها را در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن را همراه با گزارش عملكرد اجرايي حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع صدور پروانه ارائه نمايد. چنانچه مرجع مذكور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالي يا اجرايي نمايد مؤسسه موظف به ارائه آن است.

تبصره 1- هیأت مديره مكلف است نسبت به افتتاح حساب بانكي در يكي از بانك‌هاي رسمي اقدام نموده و كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و وجوه مازاد بر هزينه‌ها را در همان حساب نگهداري كند.

تبصره 2- سال مالي مؤسسه منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان ماه ختم مي‌شود به استثناء سال مالي اول كه از بدو تأسيس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود. كليه مدارك، پرونده‌ها و مكاتبات در دفتر مركزي مؤسسه نگهداري مي‌شود.

تبصره 3- مكاتبات رسمي مؤسسه با امضاي مديرعامل صورت مي‌پذيرد.

تبصره 4- مصوبات و صورت‌جلسات هیأت مديره در دفاتر مخصوصي به ترتيب تاريخ، ثبت و به امضاي اعضاي ذي‌ربط خواهد رسید.

ماده 34

هیأت مديره مكلف است هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادركننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب مجمع عمومي رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشريفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

ماده 35

هیأت مديره مكلف است تغييرات نشاني اعم از محل، شماره‌هاي تماس و پست الكترونيكي و ديگر موارد مشابه را به مرجع صادركننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.

ماده 36

مؤسسه داراي سربرگ، مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هیأت مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد. هیأت مديره مكلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادركننده پروانه فعاليت ارسال نمايد.

تبصره- هیأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانوني دارد.

ماده 37

انحلال: در صورت انحلال مؤسسه مجمع عمومي فوق‌العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیأت تصفيه انتخاب و اين هیأت موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حساب‌ها و تصفيه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم اعم از منقول و غيرمنقول دارايي مؤسسه را به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده برساند. هیأت مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادركننده پروانه فعاليت ارائه نمايد.

تبصره 1. مجمع عمومي فوق‌العاده موظف است دارايي سازمان را پس از انحلال كه با نظارت مرجع صدور پروانه به يكي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين مي‌گردد، واگذار نمايد.

تبصره 2. تصفيه امور مربوط به مؤسسه بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت.

تبصره 3. هیأت تصفيه از بين خود يك نفر را بعنوان مدير تصفيه انتخاب می‌نمايد.

تبصره 4. مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش تصفيه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شركت‌ها ارائه نمايد.

ماده 38

چنانچه فعاليت‌هاي مندرج در اهداف اين اساسنامه نيازمند كسب مجوز خاص از ساير دستگاه‌هاي دولتي باشد، مؤسسه موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نمايد.

ماده 39

به مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌‌بيني نشده است بر اساس آیين‌نامه ذي‌ربط تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 40

اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و ٤٠ ماده و ٣٤ تبصره در نشست مورخ 12/04/1396 مجمع عمومي مؤسس به تصويب رسید.

 

 

پربازديدترين برنامه ها

انتقاد پروازی از کم توجهی شیعه به فعل ائمه در مقابل حدیث

گزارش تصویری از مراسم رونمایی سايت و کتابهای جدید

نشست «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع؟» برگزار می شود

دغدغه‌های اعضای انجمن اندیشه در حضور آیت‌الله هاشمی

آئین رونمایی از کتابهای دکتر دبیری مهر

تلفيق نظريات علوم انسانی و واقعيات عينی رمز اثرگذاری كتابهای موفق است

معرفی نامزدهای تصدی هیات مدیره و بارزسی انجمن

گزارش تصویری نشست سالانه انجمن و مراسم ضیافت افطار

گزارش تصویری نشست «منشور حقوق شهروندی

گزارش تصویری «علل عدم پایایی نظام حزبی در ایران»

گزارش تصویری نشست «شهید رجایی؛ مردمی یا پوپولیست»

گزارش تصویری نشست «ناگفته‌هایی از آغاز جنگ»

گزارشهای تصویری

اطلاعات تماس

 تلفن دفتر مرکزی: 021-77641180
 شماره دورنگار: 021-77654703
 آدرس: تهران، سه راه طالقانی، خيابان خواجه نصير، كوچه مفيدی، پلاك يك، مجتمع مفيد، واحد 17
کدپستی: 6116631191
شبکه های اجتماعی:  

   

Template Design:Dima Group